Uddannelse

CAND.MERC.SOL Aarhus Universitet, BSS

Sep. 2014 – juni 2016

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med speciale i Strategy, Organization & Leadership (Cand.merc.SOL) har skærpet mine evner til at forstå de erhvervsøkonomiske problemstillinger i en praktisk kontekst. Samtidig har det forbedret mine evner til at analysere de dynamikker og processer, der foregår og har betydning i en organisation. Derved har jeg opnået et solidt indblik i, hvordan man bedst mulig når de strategiske mål, hvad end det er i forhold til omsætning, udvikling, vækst, globalisering, HR osv.

KOMPETENCEPROFIL

​Via min kandidatuddannelse har jeg bl.a. opnået følgende kompetencer:

 • Kvalifikationer til at håndtere komplekse og tvetydige organisatoriske problemstillinger og situationer

 • Evnen til succesfuld håndtering af komplekse faglige problemstillinger i relation til at styre og udvikle en organisation

 • Kvalifikationer til omstrukturere, udvikle, ændre og forbedre de strategiske og organisatoriske ressourcer og drivkræfter i en organisation

 • Evner til at håndtere og arbejde med Human Resource

 • Et grundlag til kreativt at kunne udvikle, kommunikere og følge forskellige strategiske mål

 • Teoretiske færdigheder til at udvælge og benytte relevante metoder og teorier inden for organisation, strategi og ledelse

FAG:
 • Human Resource Management & Development (HRM/D)

 • Organizational Change & Development

 • Arbejdsret (valgfag)

 • Business Negotiations (valgfag)

 • Strategy & Business Development

 • Emerging Markets, their Institutions & Challenges

 • Organizational Theory

 • Leadership

 • Management Research Methods

 • Entrepreneurships

KANDIDATAFHANDLING

Titel: Forandringsledelse på tværs af forskelligheder og nationaliteter – En undersøgelse af, hvordan man sikrer succesfulde forandringer via forandringsledelse i en multikulturel virksomhed.

Jeg skrev om forandringsledelse, hvor jeg med udgangspunkt i de førende teorier inden for emnet undersøgte, hvordan man bedst muligt indfører forandringer samt om kulturelle forskelle har en betydning for forandringsparatheden. Specialet tog udgangspunkt i den multikulturelle rengøringsvirksomhed, Kongsvang Rengøringsservice A/S, som har en mangfoldig medarbejdersammensætning og en masse udviklingsplaner, der kræver netop forandringsledelse.

Study Abroad, San Diego State University

Aug. 2013 – dec. 2013

Jeg valgte at læse mit 5. semester af min bachelor på San Diego State University. Det har givet mig et spændende og lærerigt indblik i kulturen og universitetsverdenen i et meget anderledes land. Samtidig fik jeg udviklet mine evner til at tilpasse mig og opbygge en hverdag langt væk fra de trykke rammer.
FAG:
 • Consumer & Buyer Behavior

 • International Business Stategy & Integration

 • Human Resource Management

 • Fundamentals of Entrepreneurship

 • Business Plan Development

HA-ETIK & LEDELSE, Aarhus Universitet, BSS

Sep. 2011 – juni 2014

Bacheloruddannelsen i  HA-Etik & Ledelse har sikret mig en stærk økonomisk såvel som organisatorisk vinkling til diverse problemstillinger. Samtidig har den skærpet mine analytiske evner og gør mig i stand til at fremhæve og løse et vidt omfang af erhvervsøkonomiske opgaver i både offentlige og private virksomheder og organisationer.

KOMPETENCEPROFIL

​Via min bacheloruddannelse har jeg bl.a. opnået kompetencer, der kvalificerer mig til:

 • at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis

 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller

 • at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng

 • at forulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller

 • selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde

 • at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring

FAG:
1. DEL
 • IT i virksomheden

 • Matematik

 • Statistik I, II, III

 • Regnskabsforståelse

 • Omkostnings- & investeringsteori

 • Mikroøkonomi

 • Makroøkonomi

 • Erhvervs- & samfundsbeskrivelse

 • Eksternt årsregnskab

 • Driftsøkonomi i forsyningskæder

 • Videnskabsteori & metode I, II, III

2. DEL
 • Finansering I

 • Driftsøkonomiske planlægningsmodeller

 • Organisationsetik

 • Organisatorisk innovation

 • Adfærd i organisationer

 • Afsætningsøkonomi

 • Erhvervsret

BACHELOR-OPGAVE

Anerkendelse i organisationen.

Jeg skrev om anerkendelse i organisationen i min BA-opgave. Her tog jeg primært udgangspunkt i Axel Honneth’s teorier omkring anerkendelse og koblede dem sammen med betydningen af det i en organisation. 

HHX, STUDENTEREKSAMEN, Aarhus Købmandskole, Vejlby-Risskov

Aug. 2007- juni 2010

Jeg har taget min studentereksamen på HHX, hvor jeg havde engelsk, virksomhedsøkonomi, afsætning, dansk og fransk (begynder) som højniveau fag.

 
FAG:
 • Engelsk (A)

 • Fransk (A)

 • Dansk (A)

 • Afsætning (A)

 • Virksomhedsøkonomi (A)

 • International økonomi (B)

 • Innovation (C)

 • Matematik (B)